6.11.2013

Miten Tipu Ake liittyy työelämään?

Tämän päivän työelämän viidakossa hallitsee kaaos, sillä tuloksia revitään kylmästi työntekijöiden selkärangasta. Viidakon kuninkaat eli omistajat vaativat väliportaan tarzaneilta tuloksia ja siinä hyvinvointi ei näyttele enää edes banaanin osaa.

Aikana, jolloin kulut ja vähennykset sekä enemmänkin piiska ja jatkuvat ylityöt ovat arkipäivää työntekijöiden arjessa, on Tipu Ake piristävä poikkeus.
Mutta mistä siinä on kyse ja mikä Tipu Ake on?

Tipu Aken synty

Uudessa-Seelannissa syntyi 90-luvun lopulla uudenlainen ideologia, joka lähti liikkeelle maori-koulun huonoista oppimistuloksista. Koulu oli lakkautusuhan alla huonojen tulosten vuoksi.


KuvaSids1 - flickr
Koko kyläyhteisö sitoutui tavoitteeseen kohti yhteistä hyvää oloa, joka nähtiin keskeisenä menestymisen mahdollisuutena.

Yhteisön voimavarat suunnattiin niiden mahdollisuuksien antamiseen lapsille, jotka heiltä aiemmin oli evätty.


 "Tipu Ake ki te Ora" 


eli kasvetaan sisältäpäin kohti yhteistä hyvää oloa, nousi kyläyhteisön tavoitteeksi.

Vuorovaikutus ja eri ryhmien välinen yhteistyö alettiin nähdä eri pohjalta. Perusta niille luotiin sademetsien ja traditionaalisen maoriviisauden perinteisiin tukien. 


Jaettu hyvinvointi oli toiminnan perusteena. Lisäksi käytettiin ymmärrettävää kieltä ja metaforia, kuten puun kasvua kuvaamaan toiminnan kehittämistä.

Tipu-Aken  elinkaari ajattelun pohjalta vältettiin "tuholaisia" eli egotrippailua ja negatiivisia ajatuksia. 
Lisäksi suosittiin "siemenien kautta uutta kasvua edistävien lintujen" eli uusia ideoita, jotka nähtiin menestyksen avaimena.

Yhteisö satsasi lapsiin, panosti heihin yhteistuumin tarjoamalla elämyksiä, onnistumisia, ja onnistui kaikkien hämmästykseksi nostamaan heidät oppimistuloksineen uuteen kukoistukseen.Tipu Ake -johtamismalli


TÄSTÄ syntyi Tipu Ake-johtamismalli työelämään, jonkun älykkään strategin oivalluksena Aucklandin yliopistossa. Muutamia otteita ideologiasta johtamisen näkökulmasta:
 • Tipu Ake on kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä ja johtajuudesta, ei vain prosessien toimivuudesta
 • Tipu Akessa analyyttinen toimintatapa on tärkeää, mutta sen ympäriltä löytyvät lisäksi innovatiivisuus, yhteisöllisyys, viisauden kumuloituminen ja VISIO HYVINVOINNISTA. Koko toiminta tähtää HYVINVOINTIIN.
  • Lineaarisuuden sijaan Tipu Aken johtajuus ja organisaatioiden toiminta on syklistä; välillä pitää mennä taaksepäin päästäkseen eteenpäin. 
   • organisaatio on elävä organismi; se pyrkii kasvuun, liittyy vahvasti yhteen osistaan; kaikkine monimutkaisuuksineen, kaoottisuuksineen ja epämääräisyyksineen.
    • Johtajuus nähdään enemmän yksilöiden ominaisuutena, ja sitä myös kehitetään yhdessä. Se toimii parhaimmillaan yhteisöllisyyttä korostavana tekijänä. 

    työ elama
    Kuva:Naypong
    Mielenkiintoista? Lue lisää: TIPU AKE - an organic Leadership model sekä

    Chris Evatt, who coaches organisations and individuals to discover their full potential.


     0 kommenttia:

     Lähetä kommentti

     Mitä ajatuksia teksti herätti? Haluatko tarjota vinkkejä tai muuten antaa palautetta?