Työnhaun, rekrytoinnin ja työelämän mysteereitä käsittelevä blogi, työnhakijan näkökulmasta.

Samarbete mellan skolan och arbetlivet

Att som ung börja söka sitt första sommarjobb eller deltidsjobb är inte alltid så enkelt. Utan de rätta kontakterna eller erfarenheterna kan hela jobbsökningsprocessen nästan verka omöjlig. Ungdomars möjligheter att få stöd och hjälp i jobbsökningsprocessen har utvecklats, men alla känner ännu inte till vart man kan vända sig för att t.ex. få hjälp med att utforma sin arbetsansökan och CV eller för att få synpunkter på sin prestation.

ESF-Projektet Stora Komet – vägledning på svenska i Nyland har som mål att stöda svenskspråkiga unga i livets olika övergångsskeden och Luckans delprojekt har bland annat varit att utveckla och testa nya vägledningsformer. En vägledningsform som har utvecklats här i Östra Nyland och testats inom ramen för Stora Komet är en interaktiv inlärningsmodell där elever får pröva på att söka jobb med stöd av riktiga arbetsgivare.

Den interaktiva inlärningsmodellen uppkom då Stora Komet kartlade svenskspråkiga servicetjänster för unga i Östra Nyland. Under ett samtal med Lovisa Gymnasiums studiehandledare uttrycktes en önskan om att ge eleverna en möjlighet att mer praktiskt få öva på arbetssökande. Praktiska övningar ger eleverna relevanta kunskaper som de kan ha nytta av i framtiden och erbjuder samtidigt konkreta kontakter till arbetslivet genom företagssamarbete, vilket är lockande för alla inblandade.

Inom studierna ges elever ett fåtal möjligheter att skriva CV och arbetsansökan men de erbjuds så gott som aldrig en möjlighet att få öva på hur en arbetsintervju går till. Att få prova på arbetssökandets olika delar och samtidigt att få respons är värdefullt för ungdomar då de börjar söka jobb.

Att få veta vad man gjorde bra, men även vilka delar man kan förbättra, är guld värt och något som få har möjlighet till i verkliga livet, då man sällan får veta orsaken till att man inte blev kallad på intervju eller inte fick jobbet. Detta förbereder dem därmed bättre för arbetssökandet i närmaste framtiden men även i resten av livet.

Efter två försök med modellen som en del av Lovisa Gymnasiums tillvalskurs i studiehandledning har vi kunnat dra slutsatsen att metoden fungerar bra. Eleverna har i sin feedback påpekat att just speciellt kontakten till det lokala arbetslivet har känts värdefull och att möjligheten att få höra vad en arbetsgivare lägger vikt vid i såväl ansökan som CV har gett dem bättre kunskaper för framtiden än att enbart lära sig hur man utformar dessa dokument. Samtliga arbetsgivare vi samarbetat med under processen har hållit med om att möjligheten att komma i kontakt med elever och skolvärlden är bra. Att utveckla ett större samarbete lokalt är inte uteslutet och alla arbetsgivare som deltagit i försöken har meddelat att de gärna står till förfogande för liknande samarbeten i framtiden.

Medan Navigatorer och andra stödtjänster utvecklas behövs även insatser från såväl läroanstalterna som från arbetslivet – med små insatser kan man göra mycket. Att som arbetsgivare stå till förfogande med sin tid ett par timmar kan ge ungdomarna erfarenheter som de kan dra nytta av resten av sitt liv. Att som lärare våga tänka utanför boxen, att möjliggöra dessa möten med arbetslivet på olika sätt, gangnar eleverna och deras inlärning.

Att unga genom inlärningen samtidigt får en naturlig kontakt till arbetslivet tidigt är bonus. I den allt mer omväxlande arbetsmarknad vi lever i är det bra för ungdomar att komma i kontakt med och få erfarenheter av olika arbetsgivare. Att ungdomar redan under studietiden lär sig att kontakta arbetsgivare och möta dessa arbetsgivares krav är nödvändigt, och att de dessutom får feedback på dessa möten är ytterst viktigt för själva inlärningen.

Nadina Vihinen
F.d. Projektkoordinator
Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland

Kirjoittaja on PALKO – työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa –hankkeen yhteistyökumppani.


Kommentit

Mitä ajatuksia teksti herätti? Haluatko tarjota vinkkejä tai muuten antaa palautetta?

Yhteydenottolomake

Lähetä

Katselukerrat viime kuussa