Työnhaun, rekrytoinnin ja työelämän mysteereitä käsittelevä blogi, työnhakijan näkökulmasta.

Millainen on hyvä työnantaja?

Nuori työntekijä etsii uusia kokemuksia. Ensimmäiset työsuhteet ovat kurkistus työelämään ja lähtölaukaus oman uran rakentamiselle. Jotta työnantaja saisi sitoutettua nuoren osaajan yritykseen pidemmäksi aikaa, kannattaa aidosti kuunnella hänen ajatuksiaan siitä, mikä motivoi. Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin -tutkimus (2018) valottaa, millaisiin työnantajiin nuoret itse ovat valmiita sitoutumaan. Millainen on hyvä työnantaja nuorten silmin?

Hyvä työnantaja tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä sekä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia. Tehtävän tekevät mielenkiintoiseksi sen merkityksellisyys sekä riittävä haasteellisuus ja vastuullisuus. Nuoret haluavat tulla kohdatuiksi oman alansa asiantuntijoina ja saada tilaisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Yksi tapa tarjota oppimisen ja kehittymisen polkuja on mahdollistaa nuorelle työntekijälle uudenlainen tehtävänkuva tai aiempaa vastuullisempi tehtävä yrityksen sisällä.

Työnantajan houkuttelevuuteen vaikuttavat nuorten mielestä myös työantajan panostus työntekijöidensä hyvinvointiin sekä hyvä palkka ja työsuhde-edut. Nämä tärkeimmiksi nousevat vetovoimatekijät eivät ole tutkimuksen mukaan muuttuneet viimeisen parin vuoden aikana. Tekijät vaihtelevat kuitenkin jossain määrin alakohtaisesti. Yrityksen brändi ja yrittäjähenkinen työkulttuuri eivät erityisesti motivoi nuoria, joskin rento imago houkuttelee erityisesti IT-alalla nuoria työnhakijoita.

Muita houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat hyvä esimies ja ilmapiiri, vapaus tehdä ratkaisuja oman näkemyksen mukaan ja työntekijöiden välinen luottamus. Kannustavalla esimiehellä on tärkeä merkitys nuoren työntekijän työssä viihtymiselle. Hyvä esimies nähdään työn mahdollistajana ja työntekijöiden mentorina. Hän on helposti lähestyttävä ja luottaa alaistensa kykyyn tehdä päätöksiä.

Hyvä ilmapiiri työpaikalla motivoi, innostaa ja sitouttaa organisaation yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Kokemus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta rakentaa nuorelle positiivista mielikuvaa työelämästä. Kilpailu nuorista osaajista on monilla aloilla kovaa ja yhä useamman työnantajan onkin tulevaisuudessa mietittävä, miten erottua edukseen nuorten silmissä.

Kirjoituksen lähteenä käytetty tutkimus on luettavissa täällä.

~~~~ 

Kirjoittajat: Maria Alanko, projektityöntekijä ja Anu Sipilä, projektiasiantuntija, PALKO-hanke / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

PALKO –työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota toteuttavat kehitysyhtiö Posintra ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ajalla 1.9.2017-31.8.2019.Lisätietoja hankkeesta Posintra ja Haaga-Helia . Seuraa meitä Twitterissä #Palkohanke. Voit myös twiitata meille @Palkohanke -osoitteeseen.

Kommentit

Mitä ajatuksia teksti herätti? Haluatko tarjota vinkkejä tai muuten antaa palautetta?

Yhteydenottolomake

Lähetä

Katselukerrat viime kuussa