Työnhaun, rekrytoinnin ja työelämän mysteereitä käsittelevä blogi, työnhakijan näkökulmasta.

Neuropsykiatriset häiriöt rekrytoinnin positiivisena haasteena

Työmarkkinat ja työssä tarvittavat yleiset vaatimukset ovat haasteellisia erityisesti neuropsykiatrisesti oirehtivilla ihmisillä. Työelämässä ja työnhakuilmoituksissa korostetaan työntekijän vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, itseohjautuvuutta sekä valmiutta kohdata jatkuva muutos työympäristössä. Nämä kaikki ovat isoja haasteita neuropsykiatrisesti oireileville heidän omassa arjessaan saati sitten työnhaun eri vaiheissa.

Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat ADHD, autismin kirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä ja pakko-oireinen häiriö. Näille häiriöille on tyypillistä, että ne alkavat lapsuudessa ja että itse häiriötä merkittävämmäksi asiaksi nousevat usein psykiatriset ongelmat, kuten masennus, pelkotilat, paniikkikohtaukset tai ahdistus.

Aikuisten neuropsykiatriset häiriöt jäävätkin liian usein tunnistamatta. Niitä pidetään helposti pelkästään lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluvina häiriöinä tai sitten niitä hoidetaan pelkästään psykiatrisina sairauksina.

Neuropsykiatriset oireet liittyvät nimensä mukaisesti aivojen poikkeavaan tapaan toimia. Aivojen poikkeava toimintatapa näkyy neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivän kohdalla keskittymisen tai aktiivisuustason hallinnan vaikeutena, kömpelyytenä sosiaalisissa tilanteissa, oppimiseen ja muistamiseen liittyvissä haasteissa, motorisen toiminnan ongelmissa ja erityisesti heikkona paineensietokykynä.

Oma lisähaasteensa neuropsykiatrisissa häiriöissä on, että ne niistä kärsii varsin pieni joukko ihmisiä, jotka helposti tulevat syrjäytetyiksi ja näin katoavat koulutuksesta ja työmarkkinoilta. Tämä on surullista, sillä neuropsykiatrinen häiriö on itsessään harvoin este oppimiselle tai työelämässä menestymiselle. Pikemminkin neuropsykiatriselta rakenteeltaan erilaisilla ihmisillä on monia piirteitä, joita työelämässä kaivataan.

Luovuus, aloitteellisuus, energisyys, tarkkuus, asiakeskeisyys, rehellisyys tai syvä keskittyminen liittyvät myös neuropsykiatrisesti oirehtivaan ihmiseen. Historia todistaa, että maailma on mennyt eteenpäin, koska erilainen ja poikkeava saanut muuttaa sitä. Tieteen, taiteen, urheilun ja bisneksen maailman monella menestyjällä on ollut neuropsykiatrisia häiriöitä, jotka ovat lopulta olleet heidän voimansa muuttaa maailmaa.

Työnhaussa cv:stä paljastuvat monipolkuiset ja katkeilevat työsuhteet tai keskenjääneet koulutukset voivat kertoa viisaalle rekrytoijalle, että kyse on myönteisessä mielessä hakijasta, jota työyhteisö erityisesti tarvitsee.

Rekrytoinnin avuksi on myös kehittymässä väline, Positiivinen CV, joka sai vuosi sitten puolen miljoonan euron palkinnon Sitralta. Positiivinen CV tukee ihmisen erityislaadun myönteisiä piirteitä, joita koulu tai työelämä ei aina osaa tunnistaa. Näen Positiivisen CV:n erittäin tervetulleena välineenä erityisesti neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien työnhaun tukena.

Kirjoittaja: Ville-Matti Vilkka, SunUra Oy:n työllisyyspalvelut

Tämä kirjoitus on osa PALKO-hankkeen asiantuntijakirjoitusten sarjaa. PALKO –työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota toteuttavat kehitysyhtiö Posintra ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ajalla 1.9.2017-31.8.2019.

Lisätietoja hankkeesta Posintra ja Haaga-Helia . Seuraa meitä Twitterissä #Palkohanke. Voit myös twiitata meille @Palkohanke -osoitteeseen. Lisätietoja hankkeesta Posintra, Anne Wetterstrand: anne@posintra.fi.

Kommentit

Mitä ajatuksia teksti herätti? Haluatko tarjota vinkkejä tai muuten antaa palautetta?

Yhteydenottolomake

Lähetä

Katselukerrat viime kuussa