Työnhaun, rekrytoinnin ja työelämän mysteereitä käsittelevä blogi, työnhakijan näkökulmasta.

Palkkaisitko autistisen?

PALKO-hanke järjesti 24.1.2019 todella mielenkiintoisen ja mieltä avartavan Autismikirjon henkilön hyvä kohtaaminen -koulutuksen. Tilaisuudessa raotettiin sitä, millaista on elämä autismikirjon kanssa ja pohdittiin, millaista arvoa autismikirjon henkilöt voivat tuoda työpaikoille.

Poistuessamme ymmärsimme paremmin paitsi autismikirjon henkilöitä myös ihmisyyttä ylipäätään – kaikkine erikoisuuksineen.

Tilaisuudessa puhuivat Autismi- ja Aspergerliiton järjestösuunnittelija Katriina Siiskonen, kokemuskouluttaja, Autismi- ja Aspergerliiton varapuheenjohtaja ja Suomen Autismiyhdistyksen (SAY) puheenjohtaja Ilkka Nygrén sekä Autismi- ja Aspergerliiton vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntija Iina Nykänen.

Sosiaalisia haasteita ja herkistyneitä aisteja


Noin joka sadas suomalainen on diagnosoitu autismikirjoon. Nimensä mukaisesti joukkoon kuuluu hyvin laaja kirjo erilaisia oireyhtymiä.

Autismikirjon henkilö voi olla hyvin älykäs ja kykenevä tai vakavasti kehitysvammainen, jolloin arjesta selviäminen vaatii vahvaa tukea.

Yleisimpiä erityispiirteitä ovat aistin yli- ja aliherkkyydet, stressiherkkyys ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat. Kirjon henkilön voi olla vaikea tulkita toisten ihmisten tunnetiloja, ajatuksia tai aikomuksia. Silmiin katsominen saattaa hämmentää.

Monille rutiineihin tukeutuminen on tärkeää ja muutokset tuntuvat vaikeilta. Toisille taas yllätyksellisyys on juuri se, mikä pitää liikkeessä ja haastaa ajatukset.

Intensiivinen keskittyjä, luova taiteilija – moninaisen kirjon vahvuudet


Autismikirjoon liittyy myös monia vahvuuksia, ja työnantajan avarakatseisuus usein palkitaan.
Kirjon ihmiset voivat olla äärimmäisen uppoutuvia, tarkkoja ja perusteellisia, jolloin he ovat esimerkiksi hyviä taustatyön tekijöitä tutkijoille ja poliitikoille.

Heillä on usein kapea-alaisia mielenkiinnon kohteita, joihin he kiinnittävät poikkeuksellisen intensiivisesti huomiota. Tällaiset henkilöt voivat menestyä esimerkiksi erikoisasiantuntijoina.

Monille kirjon henkilöille kokonaisuuksien hahmottaminen voi olla vaikeaa, mutta he erottavat tehokkaasti yksityiskohtia. Kun tähän ominaisuuteen yhdistetään rutiineihin kiinnittyminen, syntyy ihanteellisia ohjelmistokoodareita.

Kirjon spektristä löytyy myös hyvin luovia, idearikkaita, taiteellisia ja spontaaneita työpaikan sähikäisiä.

Työnantaja voi saada autismikirjon henkilöstä todellisen voimavaran, kun hän löytää tämän vahvuudet, tunnistaa heikkoudet ja varmistaa, etteivät oireyhtymään liittyvät haasteet haittaa työntekoa. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi etä- ja osa-aikatyö.

Autismi ei aina ole este työskentelylle, menestykselle ja innovaatioille.

On hyvä muistaa, että esimerkiksi Leonardo da Vinci, Michelangelo, Nikola Tesla ja Albert Einsteinkin olivat todennäköisesti autisteja.


Kirjoittaja: Merja Forsman, Itäväylän toimitus

~~~~
Tämä kirjoitus on osa PALKO-hankkeen asiantuntijakirjoitusten sarjaa. PALKO –työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota toteuttavat kehitysyhtiö Posintra ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ajalla 1.9.2017-31.8.2019.

Seuraa meitä Twitterissä #Palkohanke. Voit myös twiitata meille @Palkohanke -osoitteeseen. Lisätietoja hankkeesta Posintra, Anne Wetterstrand: anne @ posintra.fi.

Kommentit

Mitä ajatuksia teksti herätti? Haluatko tarjota vinkkejä tai muuten antaa palautetta?

Yhteydenottolomake

Lähetä

Katselukerrat viime kuussa